ItMarki

加入於 二〇一八年一二月四日 (週二)
無編輯摘要
ItMarki
: 掌中纂 纂於掌中卷
ItMarki
{{縱排}}
鄙人名曰逸無忌,英語曰{{按|ItMarki}}
 
鄙人好萬國碼與中日韓字,喜語言與語言學。
 
鄙人以為此大典大有潛能,但其文不多,紅字泛濫,欲從中事而不可。悲哉!悲哉!
 
是以鄙人欲助一臂之力而善大典。
 
鄙人書齋用於書,可填之文,書畢後可作新文:[[用戶:ItMarki/書齋]]
 
{{縱排終}}
一二五