啟主列

[[de:Han Jiang (Han Shui)]]
[[en:Han River (Hanshui)]]
[[es:Han Jiang (Hanshui)]]
[[et:Hani jõgi (Hiina)]]
[[fr:Han Jiang (Shaanxi)]]
五九九七