Pppighil

加入於 二〇一二年一一月一五日 (週四)
言語
zh
這位用戶的母語漢語
en-2
This user is able to contribute with an intermediate level of English.
nan-2
Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Hō-ló-oē ē lêng-le̍k sī tiong-téng.
這個用者讀寫鶴佬話的能力是中等
lzh-2 此君有志文言也。
察用戶語

敝人,臺灣書生也,昔日求學時,好讀古文,但若談及撰寫,愧於文辭淺白,故請諸位先賢先備多加指教。若敝人所撰之文初淺,請見諒並正之。

信息

嗜好
  此君好觀地圖


  此君一天文痴也。