Lvswong

加入於 二〇一一年三月二六日 (週六)
無編輯摘要
Lvswong
Lvswong
| <span style="color: white;"> '''[[User:WikiteamTK|<span style="color: white;">稽繇簡說</span>]]''' | '''[[User talk:WikiteamTK|<span style="color: orange;">徂稽繇閣</span>]]'''
|}
 
{{babel|zh-yue|zh|cdo-3|zh-classical-3|en-3|ja-1|ko-0}}
 
 
 
 
==蓬蓽生輝==
<span style="font-family: MingLiu">
{{babel|zh-yue|zh|cdo-3|zh-classical-3|en-3|ja-1|ko-0}}
:(<font color="light blue"><big>希垂玉翰、不勝感激。談書進議,惠訪[[User Talk:SINKII|薰蘭閣]]</font>)
<big><big>
==功課簿==
<span style="font-family: MS UI Gothic">
與[[User:ManJim·Ma|宗越子沾]]共屬此門下,[[User:WikiteamTK|稽繇閣]],勉肄修策,斟酌商議,皆在此也
</font>
===經===
*[[龍眼]]
 
===時下新知===
[[二零一九冠狀病毒病]]
[[共享單車]]
===酌名===
<span style="font-family: MingLiu"><font color="redpurple">
商賈宗科,亹亹方生,利澤寰宇,藝漸萬邦,然禮教激蕩,經義不立,性情意趣,為世興所陶,遺風土俗,為西洋所變。先儒之於新術,猶未逮及,為文記事,雖一言而斟酌良久,苟率爾從俚,有瀆正統。先世屬文為經者,亦在闡發,故有新怪於今而胡不為乎?愚竊不度德量力,草創此頁,茍有進策,望能共酌,幸甚幸甚。</font color>
*[[User:SINKII/文言新詞用字研討]]
一〇六二