MONOCLINIC

加入於 二〇一八年一月二日 (週二)
無編輯摘要
(置為「普通人,好格致。」)
替換
無編輯摘要
某前昏愚,誤壞“天下事二〇一九”一欄,本作“臘月廿四之國際元素週期表年會議”,然誤輸爲前史,此大謬矣,現已復原,某自知前尚無功,亦恐有壞大典之罪,自覺忝列維基用戶名單,某豈敢僭越,已知悔改,因而請罪。
普通人,好格致。
六七