MONOCLINIC

加入於 二〇一八年一月二日 (週二)
吾乃湖南中學生也,好格致,爲化學課代表,可誦元素週期表至一百一十八位,完備元素符號,相對原子量。雖常讀古人之妙文,然無長進,文辭粗劣,文白夾雜,幸勿為過,謹望正之。 硼烷
(吾乃湖南中學生也,好格致,爲化學課代表,可誦元素週期表至一百一十八位,完備元素符號,相對原子量。雖常讀古人之妙文,然無長進,文辭粗劣,文白夾雜,幸勿為過,謹望正之。 硼烷)
(無異)
四八