Chaplin

加入於 二〇〇七年二月一六日 (週五)
無編輯摘要
Chaplin
===個人資料===
 
吾現為1.5762米高,重49公斤,學校首數優生,成績偏高。
 
吾校非能習[[文言文]],故在下文言使之不甚好,若君屈尊賜教,小的將感激不盡耳。
六〇