ItMarki

加入於 二〇一八年一二月四日 (週二)
無編輯摘要
ItMarki
: 掌中纂 纂於掌中卷
ItMarki
: 掌中纂 纂於掌中卷
{{縱排}}
鄙人名曰逸無忌,英語曰{{按|ItMarki}}。
 
鄙人好萬國碼與中日韓字,喜語言與語言學。
 
鄙人以為此大典大有潛能,但其文不多,紅字泛濫,欲知又不可。悲哉!悲哉!
一二五