Mr.Yim之功績

做出四三九二次編輯的使用者。帳號建立於二〇〇九年七月二五日 (週六)。
問勛
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
末之版初之版) 見(新五〇次)(二〇五〇一〇〇二五〇五〇〇

二〇二三年七月二二日 (週六)

二〇二三年七月一九日 (週三)

二〇二二年五月一六日 (週一)

二〇二一年七月一六日 (週五)

二〇二〇年六月二〇日 (週六)

末之版初之版) 見(新五〇次)(二〇五〇一〇〇二五〇五〇〇